Kontakt s orgánmi štátnej správy a poisťovňami

Na základe notársky overenej plnej moci Vám poskytujeme úplné zastúpenia v komunikácií s orgánmi štátnej správy a poisťovňami. Ušetrite tak svoj čas na aktivitách, ktoré priamo nesúvisia s primárnym cieľom Vášho podnikania, no sú pre jeho realizáciu nevyhnutné!