Rozdiel medzi platcom a neplatcom dani z pridanej hodnoty

Rozdiel medzi platcom a neplatcom dani z pridanej hodnoty

Rozdiel medzi platcom a neplatcom dani z pridanej hodnoty

  • Platca DPH je osoba, ktorá je registrovaná na daňovom úrade ako zdaniteľná osoba, pričom táto povinnosť vzniká pri dosiahnutí obratu 49 790 € za posledný kalendárny rok. Ak obrat nedosahuje túto výšku, registrácia platcu DPH je dobrovoľná.
  • Platca DPH predáva tovar a služby s DPH. V prípade, že tento tovar či služby zakupuje platca DPH, následne môže na tento tovar či službu uplatniť daňový odpočet. Ak ich však zakupuje neplatca DPH, túto výhodu nemá.
  • Neplatca DPH predáva tovar či služby bez DPH, bez ohľadu na to, či je kupujúci platca alebo neplatca DPH.

Dobrovoľný platca DPH

Začínajúci podnikateľ spravidla nedokáže naplniť, alebo len veľmi ťažko splní,  podmienky ustanovené zákonom na to, aby sa mohol stať platom DPH. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty umožňuje dobrovoľnú registráciu aj bez splnenie hore uvedených podmienok.

Byť platcom DPH je výhodné, pokiaľ podnikateľský subjekt vykazuje vyššiu DPH na vstupe ako na výstupe, kľúčovým rozhodnutím je teda porovnanie týchto dvoch hodnôt. V praxi znamená DPH na vstupe daň, ktorú si platca DPH odpočíta z dodávateľských faktúr (samozrejmosťou je, že dodávateľ musí byť registrovaným platcom DPH) za nákup tovarov a služieb a DPH na výstupe je daň, ktorú platiteľ vyfakturoval svojim odberateľom. Rozdielom týchto dvoch súm vznikne podnikateľskému subjektu daňová povinnosť (pokiaľ je DPH na výstupe vyššia ako DPH na vstupe) alebo má nárok žiadať od štátu DPH spať, nadmerný odpočet DPH (hodnota DPH na vstupe vyššia ako DPH na výstupe).

Podnikateľské subjekty, ktoré niesú platcami DPH bývajú zväčša menej atraktívne pre potencionálnych odberateľov, ktorý vzhľadom na to, že aj keď sú platcovia DPH, nemôžu si na vyfakturované produkty a služby uplatniť odpočet DPH.

V prípade, že sa chcete stať platcom DPH získanie tohto osvedčenia môže byť komplikované na zdĺhavé. Spolu s vyplnenou žiadosťou o registráciu DPH odovzdávate povinné prílohy, vypĺňate dotazník s doplňujúcimi informáciami, preukazujete oprávnenosť žiadosti. Daňový úrad, respektíve poverený kontrolór si preveruje všetky skutočnosti uvedené v dokumentoch.

Pokiaľ máte záujem stať sa platcom DPH neváhajte nás kontaktovať.