Účtovné služby a ekonomické poradenstvo

Ponúkame komplexné vedenia účtovníctva vrátane vedenia mzdovej a personálnej agendy v súlade so zákonom o účtovníctve, dani z príjmu, dani z pridanej hodnoty, zákonníka práce, správe daní a poplatkov a postupov účtovania v podvojnom účtovníctve.

Využitím našich služieb externého spracovania účtovníctva šetríte svoj čas i náklady na zamestnancov, ich odborné školenia a účtovný software. Sledujeme za vás legislatívne zmeny, termíny odovzdania výkazov a upozorníme vás včas na to, že treba zrealizovať úhradu.


V oblasti ekonomického poradenstva a účtovných služieb Vám ponúkame nasledujúce služby:

 • Jednoduché účtovníctvo:
  • peňažný denník,
  • interné doklady,
  • evidencia majetku,
  • účtovná závierka,
  • daňové priznania.
 • Podvojné účtovníctvo:
  • hlavná účtovná kniha,
  • účtovný denník,
  • podkladničná kniha,
  • interné doklady,
  • saldokonto,
  • evidencia majetku,
  • účtovná závierka,
  • daňové priznania,
  • rekonštrukcia účtovníctva.
 • Mzdy a personalistika:
  • vypracovanie pracovnej zmluvy,
  • komunikácia s poisťovňami a úradmi,
  • prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do Sociálnej poisťovne,
  • prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do zdravotných poisťovní,
  • spracovanie mesačných výkazov do poisťovní,
  • odosielanie hlásení na daňový úrad,
  • zastupovanie pri kontrolách,
  • komunikácie s úradmi na základe plnej moci,
  • výpočet miezd,
  • vyhotovenie výplatných pások,
  • vyhotovenie prevodného príkazu,
  • dokumenty a potvrdenia pre zamestnancov,
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti,
  • ročné zúčtovanie pre zdravotné poisťovne.
 • Daňové priznania:
  • daň z príjmov právnických osôb,
  • daň z príjmov fyzických osôb (FO typ A, FO typ B),
  • daň z pridanej hodnoty (povinná alebo dobrovoľná registrácia na daňovom úrade, evidencia DPH, daňové priznanie a kontrolný výkaz DPH, elektronické podávanie dokumentov, daň z motorových vozidiel.
Máte na nás otázku? Neváhajte nás ihneď kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.
Kontaktovať