Kontakt

Kontaktné údaje:
Jakub Štefanatný – konateľ
Telefónne číslo: +421 910 296 327
E-mail: info@lionsconsulting.sk
Web: www.lionsconsulting.sk

Lions Consulting, s.r.o.

Vysokoškolákov 33/B,
010 08 Žilina
IČO: 50597698
DIČ:2120401503
IČ DPH:SK2120401503

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina pod vložka číslo: 66826/L, odd.: Sro

Neváhajte nás kontaktovať